ctn.mtn.dhxd@gmail.com +84-4-38697010

BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC KHOA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  • Tin mới

    của Bộ môn Cấp thoát nước

  • Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng về thăm Bộ môn Cấp thoát nước

    Bộ môn Cấp thoát nước

  • Các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế &

    chuyển giao công nghệ

Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Hơn 50 năm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Cấp thoát nước - Môi trường nước, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường tại Trường Đại học Xây dựng: Bộ môn Cấp thoát nước có 28 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Nhà g...
Xem thêm
Những thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học, các khóa tập huấn ngắn hạn của BM Cấp thoát nước
Xem thêm
Thông tin tuyển sinh ngành Câp thoát nước - Môi trường nước, ngành nghề đang nhận được mối quan tâm lớn ở Việt Nam và Thế giới
Xem thêm

Nghiên cứu - Ứng dụng - Triển khai

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

Xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ MBR

Công nghệ XLNT bằng MBR phù hợp để xử lý loại nước thải đô thị và công nghiệp ở các khu vực có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp về quỹ đất và không có điều kiện xử lý về bùn cặn.

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI THEO MÔ HÌNH BÁN TẬP TRUNG CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU GOM VÀ XỬ LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI THEO MÔ HÌNH BÁN TẬP TRUNG CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

Hướng nghiên cứu xử lý bùn, quản lý tổng hợp chất thải, thu hồi tài nguyên tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐH Xây dựng hiện đã trở thành một hướng nghiên cứu mạnh, được duy trì và tiế...